Κανόνες GTVS

Όροι Χρήσης του ιστότοπου www.gtvs.grΑ. Τα μηνύματα εκφράζουν την άποψη των συντακτών τους και όχι την επίσημη θέση του forum, εκτός εάν κάτι τέτοιο δηλώνεται ρητά από αρμόδιο μέλος της συντονιστικής ομάδας.

Β. Τα μέλη οφείλουν να συμμετέχουν με ευπρέπεια και κατά τρόπο που σέβεται την ισχύουσα νομοθεσία, τα υπόλοιπα μέλη και την ομαλή λειτουργία του forum, κατά την κρίση της συντονιστικής ομάδας, προκειμένου να διατηρούν το δικαίωμα της συμμετοχής στο forum. Ιδιαίτερα, τα μέλη οφείλουν:
 • Να σέβονται τους συνομιλητές τους, ιδίως όταν διαφωνούν με τις απόψεις τους, έχοντας υπΆ όψιν τους ότι είναι θεμιτή η κριτική στις ιδέες αλλά όχι στους ανθρώπους που τις εκφέρουν, αποφεύγοντας εκφράσεις που θίγουν σεξουαλικές, πολιτικές, αθλητικές ή άλλες προτιμήσεις του κάθε μέλους.
 • Να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα στην ελληνική γραφή και να χρησιμοποιούν λατινικούς χαρακτήρες στην ξένη ορολογία. Η χρήση άλλων γλωσσών επιτρέπεται στο ατομικό προφίλ και την υπογραφή των μελών αλλά και σε μηνύματα, κατά την κρίση της συντονιστικής ομάδας.
 • Σε κάθε περίπτωση αναφοράς σε υπόθεση κάποιας σειράς ή ταινίας να χρησιμοποιούν –αυστηρά- τη λειτουργία των spoiler tags μέσω της επιλογής SPOILER, εκτός και αν δηλώνεται το αντίθετο στην αρχή του εκάστοτε θέματος από το αρμόδιο μέλος της συντονιστικής ομάδας.
 • Να παραμένουν εντός του θέματος του forum, των ενοτήτων και των θεμάτων, να μην δημοσιεύουν αμιγώς πολιτικά και αθλητικά μηνύματα ούτε να συμμετέχουν σε αθλητικές, πολιτικές ή κομματικές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις.
 • Να αξιοποιούν την αναζήτηση του forum ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη επανάληψη.
 • Να τεκμηριώνουν κατά το δυνατόν τις απόψεις τους. Όταν, στα πλαίσια ενημερωτικού χαρακτήρα, είναι αναγκαία η παράθεση περικοπών κειμένου ή λοιπού υλικού δημοσιευμένου σε άλλα μέσα (περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία, ιστοσελίδες κλπ) θα πρέπει να γίνεται ρητή μνεία του μέσου όπου δημοσιεύθηκε αρχικά το υλικό που αναπαράγεται ή του δημιουργού του.
 • Έχοντας υπΆ όψιν τους ότι ο παρών ιστότοπος είναι προσβάσιμος σε μέλη ανεξαρτήτου ηλικίας, να μην δημοσιεύουν θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο ούτε συνδέσμους (links) ή παραπομπές σε ιστοσελίδες με σεξουαλικό περιεχόμενο.
 • Να διατηρούν μόνο έναν λογαριασμό και να δηλώνουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο για ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του forum και δε θα κοινοποιείται σε τρίτους χωρίς τη ρητή συναίνεση του μέλους.
 • Να μη δημοσιεύουν το ίδιο θέμα ή μήνυμα περισσότερες από μία φορές και να μη διατηρούν θέματα στην επιφάνεια με συνεχή δημοσίευση μηνυμάτων [bumping].
 • Να μη συμμετέχουν στο forum με σκοπό τη διαφήμιση εμπορικών προϊόντων ή υπηρεσιών και να μην δημοσιεύουν τα λεγόμενα referral links προς οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή υπηρεσία.
 • Να μην αναζητούν και να μη δημοσιεύουν συνδέσμους ή πληροφορίες για την απόκτηση, με οποιονδήποτε τρόπο, παράνομων αντιγράφων υλικού που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Εφόσον διατηρούν υπογραφή, αυτή να είναι διακριτική, να μην υπερβαίνει συνολικά σε διαστάσεις είτε μία (1) εικόνα μεγέθους 600x110 και 100 Kilobytes είτε τις πέντε (5) γραμμές κειμένου (μεγέθους γραμματοσειράς 2) και να μη διαφημίζει εμπορικά προϊόντα ή εμπορικές υπηρεσίες. Το μέγιστο όριο των avatars είναι 100x100 με ανώτατο επιτρεπόμενο μέγεθος τα 50Kb. Επίσης δεν πρέπει οι εικόνες ή τα κείμενα που έχετε στην υπογραφή σας ή στο avatar σας να αποκαλύπτουν υπό οποιοδήποτε τρόπο σημαντικά κομμάτια της υπόθεσης κάποιας σειράς ή ταινίας. Η ομάδα διαχείρισης του forum δικαιούται να αφαιρέσει υπογραφές και avatars τα οποία κρίνει μη επιτρεπτά ή προσβλητικά ή αντίθετα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.
Γ. Θέματα, η θεματολογία των οποίων έχει αποδειχθεί εμπειρικά πως οδηγεί σε αντιπαραθέσεις, αντεγκλήσεις ή συζητήσεις και post αμφίβολης αξίας, χρησιμότητας και κοσμιότητας, επαφίεται στην κρίση της συντονιστικής ομάδας αν θα παραμένουν ενεργά. Επιπλέον, οποιοδήποτε μήνυμα παραβιάζει τους παρόντες κανόνες ή δεν ταιριάζει, κατά την κρίση της συντονιστικής ομάδας, με το ύφος και το περιεχόμενο του forum, θα κλειδώνεται ή θα διαγράφεται κατά περίπτωση. Ο δε συγγραφέας του θα υπόκειται, κατά την κρίση της συντονιστικής ομάδας, σε προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της εισόδου του στο site και στο forum (ban).

Δ. Τα μέλη οφείλουν να αποδέχονται την τελική κρίση των συντονιστών για θέματα σχετικά με τη διαχείριση του forum. Δεν επιτρέπεται η προσπάθεια άσκησης συντονιστικών καθηκόντων, έστω και εμμέσως. Απορίες και σχόλια σχετικά με την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επιτρέπεται να διατυπώνονται δημόσια αλλά με προσωπικό μήνυμα προς τον αρμόδιο συντονιστή ή συντονίστρια ή τον διαχειριστή.

Ε. Η παράβαση των παρόντων όρων καθώς και η προσπάθεια παράκαμψής τους με οποιονδήποτε τρόπο, επιφέρει τη λήψη μέτρων, περιλαμβανομένου του μόνιμου αποκλεισμού από το forum (ban), κατά την κρίση των συντονιστών.

ΣΤ. Να υπενθυμίσουμε ότι το greektvsubs.gr είχε σταματήσει εδώ και χρόνια την οποιαδήποτε ενασχόλησή του με τη δημιουργία ή τη διανομή υποτίτλων για νομικούς λόγους, και τώρα στην νέα του μορφή (gtvs.gr) θα συνεχίσει να μην έχει καμιά απολύτως σχέση με οτιδήποτε έχει να κάνει με υποτιτλισμό, για αυτό αναφορές σε υπότιτλους θα διαγράφονται άμεσα από την διαχειριστική ομάδα.


Σημείωση πνευματικής ιδιοκτησίας: Η αναπαραγωγή των μηνυμάτων που δημοσιεύονται στο gtvs.gr χωρίς άδεια απαγορεύεται. Τα πνευματικά δικαιώματα του πρωτότυπου περιεχομένου των μηνυμάτων ανήκουν στους συντάκτες τους, εκτός από τη δημοσιευμένη στο forum υπόσταση των μηνυμάτων, την οποία παραχωρούν χωρίς αντάλλαγμα και ανέκκλητα στο gtvs.gr.
join us
style
switch to fluid
vBulletin & Site Copyright