Καλύτερο σαφως από το "Star Wars: The New Hope Awakens", πέρασα ευχάριστα στην αίθουσα, αλλά...

1. παραήτανε γεμάτο από όλα μα όλα τα εμπορικά προϊοντα του Star Wars. Όοοολα τα σκάφη,...