Απολαυστική. Θα μπορούσα να την ξαναδώ άνετα.
Η ιστορία είναι αυτόνομη και δε συνδέεται με τα όσα γίνονται ή θα γίνουν στο MCU (παρά ελάχιστα με μελλοντικά σχέδια για χαρακτήρες νέους ή και...