Μήνυμα

Από τις 10:00π.μ. έως τις 13:00μ.μ. (GMT+2) εκτελούνται εργασίες συντήρησης στον server. Κατά το χρονικό διάστημα αυτό θα παρουσιαστούν χωρίς προειδοποίηση ολικές διακοπές στην λειτουργία του GTVS. Ως εκ τούτου η χρήση του site δεν θα είναι εφικτή.
join us
style
switch to fluid
vBulletin & Site Copyright