http://i67.tinypic.com/1zo973b.jpg


Σκηνοθεσία-Andrey Zvyagintsev

Σενάριο- Andrey Zvyagintsev -Oleg Negin

Πρωταγωνιστούν- Maryana Spivak, Aleksey Rozin, Varvara Shmykova
...