Μέτρια σειρά. Την είδα καθαρά λόγω του Charlie Sheen. Θυμίζει όντως σε πολλά ο ρόλος του τον αντίστοιχο από το Two and a half men αλλά σε καμία περίπτωση δεν φτάνει σε αντίστοιχα επίπεδα. Σχετικά με...