Εμένα η σειρά μού άρεσε, λίγα επεισόδια, χωρίς να κουράζει καθόλου!
Και εγώ προτιμώ να βλέπουμε χαρακτήρες τού σύμπαντος πού δεν γνωρίζουμε, για παράδειγμα εγώ την Έκο, δεν ήξερα ότι υπάρχει ως...