8Χ01, "Mr. Fantastic"
Πρωταγωνιστής ένας λαϊκός άνθρωπος της εξοχής, που του αρέσει να μαγειρεύει ρακούν (...) και ουσιαστικά ζει στο γκαράζ του, βλέποντας αθλητικά και μαστορεύοντας, παραμελώντας την επί 39 χρόνια σύζυγό του.

Ο άνθρωπος αυτός πραγματικά μου έδωσε την αίσθηση ότι ήταν χαμένη υπόθεση και ότι τα αγόρια δε θα μπορούσαν ποτέ να τον σουλουπώσουν.

Κι όμως...
Spoiler