Ωραία, να μαζευτούμε να κάνουμε μια επανάληψη γιατί γερνάμε και δεν θυμόμαστε καλά